MEGA 6/45 MAX 4D POWER 6/55
Nhận kết quả Max 4D sớm nhất, soạn MAX4D gửi 8177 giá 1500đ/sms; Nhanh nhất - chính xác nhất
Nhận kết quả Mega 645 sớm nhất, soạn MEGA gửi 8177 giá 1500đ/sms; Nhanh nhất - chính xác nhất
Nghèo thì lâu - giàu mấy chốc, tham khảo các con số may mắn: Jackpot Mega 6/45 soạn OMG gửi 8377, Max 4D soạn MD gửi 8377, giá 3000đ/sms

KẾT QUẢ SỔ XỐ ĐIỆN TOÁN Vietlott

Kết quả MEGA 6/45 Vietlott

Đang chờ kết quả điện toán Mega 6/45 hôm nay...
Đang chờ kết quả xổ số điện toán Mega 6/45Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 tiếp theo {{rs.N}}. Jackpot ước tính:
đang cập nhật{{rs.J0|number}}đ
Còn lại
{{rs.Dd|numberFixedLen:2}} {{rs.Hh|numberFixedLen:2}} {{rs.Mm|numberFixedLen:2}} {{rs.Ss|numberFixedLen:2}}
Ngày Giờ Phút Giây
Đang trực tiếp kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 {{rs.N}}
Giá trị Jackpot: đang cập nhật{{rs.J|number}} đồng
Không có kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 {{rs.N}}
Lấy KQXS nhanh, soạn:  MEGA  gửi  8177 1,500đ/sms

Kết quả xổ số Mega 6/45 mới nhất {{rs.NKq}}

Jackpot: {{rs.J|number}}đ

{{rs.N1|numberFixedLen:2}} {{rs.N2|numberFixedLen:2}} {{rs.N3|numberFixedLen:2}} {{rs.N4|numberFixedLen:2}} {{rs.N5|numberFixedLen:2}} {{rs.N6|numberFixedLen:2}}
Giải Trùng khớp Số lượng giải Giá trị mỗi giải
Jackpot
6x  
           
{{rs.GJ|numberGreaterThan:-1:'-'|number}} {{rs.moneyPerJackpot|number}}đ chờ thống kê
Nhất
5x  
         
{{rs.G1|numberGreaterThan:-1:'-'|number}} {{10000000|number}}đ
Nhì
4x  
       
{{rs.G2|numberGreaterThan:-1:'-'|number}} {{3000000|number}}đ
Ba
3x  
     
{{rs.G3|numberGreaterThan:-1:'-'|number}} {{30000|number}}đ
Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Kết quả MAX 4D Vietlott

Đang chờ kết quả điện toán Max 4D hôm nay...
Đang chờ kết quả xổ số điện toán Max 4D {{rs.N}}
Còn lại
{{rs.Dd|numberFixedLen:2}} {{rs.Hh|numberFixedLen:2}} {{rs.Mm|numberFixedLen:2}} {{rs.Ss|numberFixedLen:2}}
Ngày Giờ Phút Giây
Đang trực tiếp kết quả xổ số điện toán Max 4D {{rs.N}}
Kết quả Max 4D {{rs.N}}
Không có kết quả xổ số điện toán Max 4D {{rs.N}}
Lấy KQXS nhanh, soạn:  MAX4D  gửi  8177 1,500đ/sms
Kết quả xổ số điện toán Max 4D mới nhất {{rs.NKq}}
Giải Kết quả Số lượng giải Giá trị
Nhất
{{kq1.A}} {{kq1.B}} {{kq1.C}} {{kq1.D}}
{{rs.G1|numberGreaterThan:-1:'-'|number}} 15 triệu
Nhì
{{kq21.A}} {{kq21.B}} {{kq21.C}} {{kq21.D}}
{{kq22.A}} {{kq22.B}} {{kq22.C}} {{kq22.D}}
{{rs.G2|numberGreaterThan:-1:'-'|number}} 6.5 triệu
Ba
{{kq31.A}} {{kq31.B}} {{kq31.C}} {{kq31.D}}
{{kq32.A}} {{kq32.B}} {{kq32.C}} {{kq32.D}}
{{kq33.A}} {{kq33.B}} {{kq33.C}} {{kq33.D}}
{{rs.G3|numberGreaterThan:-1:'-'|number}} 3 triệu
Khuyến khích 1
  {{kq1.B}} {{kq1.C}} {{kq1.D}}
{{rs.Kk1|numberGreaterThan:-1:'-'|number}} 1 triệu
Khuyến khích 2
    {{kq1.C}} {{kq1.D}}
{{rs.Kk2|numberGreaterThan:-1:'-'|number}} 100 ngàn
Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Kết quả POWER 6/55 Vietlott

Đang chờ kết quả điện toán Power 6/55 hôm nay...
Đang chờ kết quả xổ số điện toán Power 6/55 {{rs.NgayQuayThuongKeTiep}}
Còn lại
{{rs.NgayCho|numberFixedLen:2}} {{rs.GioCho|numberFixedLen:2}} {{rs.PhutCho|numberFixedLen:2}} {{rs.GiayCho|numberFixedLen:2}}
Ngày Giờ Phút Giây
Jackpot 1 ước tính:
Jackpot 2 ước tính:
Đang trực tiếp kết quả xổ số điện toán Power 6/55 {{rs.NgayQuayThuong}}
Jackpot 1: {{rs.GiaTriJackpot1KeTiep}}
Jackpot 2: {{rs.GiaTriJackpot2KeTiep}}
Lấy KQXS nhanh, soạn:  POWER  gửi  8177 1,500đ/sms

Kết quả xổ số Power 6/55 {{rs.NgayQuayThuong}}

Jackpot 1:
Jackpot 2:
{{rs.So1|numberFixedLen:2}} {{rs.So2|numberFixedLen:2}} {{rs.So3|numberFixedLen:2}} {{rs.So4|numberFixedLen:2}} {{rs.So5|numberFixedLen:2}} {{rs.So6|numberFixedLen:2}} {{rs.SoPower|numberFixedLen:2}}
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải Trùng khớp Số lượng giải Giá trị mỗi giải
Jackpot 1
6x  
           
{{rs.SoLuongGiaiJackpot1|numberGreaterThan:-1:'-'|number}}
Jackpot 2
5x   +  
           
{{rs.SoLuongGiaiJackpot2|numberGreaterThan:-1:'-'|number}}
Nhất
5x  
         
{{rs.SoLuongGiaiNhat|numberGreaterThan:-1:'-'|number}} {{40000000|number}}đ
Nhì
4x  
       
{{rs.SoLuongGiaiNhi|numberGreaterThan:-1:'-'|number}} {{500000|number}}đ
Ba
3x  
     
{{rs.SoLuongGiaiBa|numberGreaterThan:-1:'-'|number}} {{50000|number}}đ
Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.
Tra cứu kết quả theo ngày
Hôm nay
Tin nhắn thương hiệu